Jesteśmy świadomi faktu, że dla większości Klientów jest to pierwsze doświadczenie z profesjonalną obsługą prawną oraz, że mogą się wahać w podjęciu decyzji o spotkaniu. Bądź pewien, że znajdziemy czas, aby w spokoju omówić wszystkie opcje i dać Ci szansę na rozwianie wszelkich wątpliwości.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego. Świadczymy usługi doraźnego doradztwa prawnego, jak również stałą obsługę w zakresie ustalonym z Klientem, a naszym priorytetem jest zrozumienie potrzeb Klienta i zapewnienie mu najlepszej obsługi prawnej jego spraw.

W związku z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorców specjalizujemy się w prawie budowlanym, gospodarczym i handlowym, a także prowadzeniem związanych z tymi specjalnościami postępowań cywilnych i administracyjnych.

Możemy pochwalić się biegłością w sporach ubezpieczeniowych (z towarzystwami ubezpieczeniowymi), windykacją należności oraz w sporach związanych z nieruchomościami (zasiedzenia, służebności, ustalanie stanu prawnego nieruchomości, przekształcanie terenów, spory pomiędzy właścicielami a najemcami lub dzierżawcami). Profesjonalnie pomagamy również w sprawach osobistych (spadki, darowizny, rozwody, podziały majątków spadkowych i małżeńskich).

Dla potrzeb Klienta, Kancelaria przygotuje wszelkiego rodzaju umowy i pomoże w negocjowaniu ich warunków. Kancelaria pomaga też w sprawach podatkowych przedstawiając dopuszczalne rozwiązania optymalizacyjne, jak i reprezentując Klienta we wszelkich sporach podatkowych z organami podatkowymi.

Dla naszych Klientów realizujemy również pełną obsługę w zakresie prawa karnego, prawa karno-skarbowego, oraz prawa wykroczeń. Reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach postępowania, w tym również bezpośrednio w obronie przed sądem.